Privacyverklaring

Privacyverklaring Luiten Greenhouses

Inleiding
Hier vindt u de Privacyverklaring van Luiten Greenhouses B.V., in het vervolg genoemd 'wij'.

Wij respecteren en beschermen uw privacy. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring wordt omschreven hoe er met persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door ons. Wij verzamelen niet meer gegevens dan redelijkerwijs nodig is om onze bedrijfsvoering te realiseren.

Contactgegevens:
Luiten Greenhouses B.V.
Kijckerweg 95
2678 AC De Lier
KvK: 27176166

Contactpersoon AVG:
Michel Beckerman
m.beckerman@luiten-greenhouses.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze producten en diensten te leveren en andere informatie waar u om gevraagd heeft.
 • Om te registreren welke werkzaamheden wij voor u hebben uitgevoerd;
 • In het kader van klantbeheer en om de producten en diensten die wij aan u geleverd hebben te factureren.
 • Om onze producten, diensten en processen continu te verbeteren, mede door klantonderzoek.
 • Om, nadat u ons toestemming hebt gegeven, elektronische en/of papieren marketing, nieuwsbrieven en andere materialen te sturen met betrekking tot onze producten en diensten.
 • Om onze diensten en goederen aan u te kunnen leveren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN nummers;
 • KvK nummers;
 • BTW nummers;
 • Overige persoonsgegevens die ons actief verstrekt worden door bijvoorbeeld inschrijvingen op onze nieuwsbrief.

Uw rechten op persoonsgegevens
Middels een verzoek aan onze contactpersoon kunt u uw geadministreerde persoonsgegevens opvragen, laten wijzigen, of laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek dit mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Wilt u een klacht indienen, dan kan dat via Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@luiten-greenhouses.com.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wie heeft er toegang tot persoonsgegevens en hoe beveiligen wij deze?
Uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in onze beveiligde systemen en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens die u bovenaan deze verklaring kunt vinden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wel delen we uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met onze onderaannemers delen wij alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

Cookies en Google Analytics
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies en Google Analytics. Analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.