Algemene voorwaarden

Luiten Greenhouses hanteert op al haar offertes, opdrachten en alle, met haar gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

De algemene leveringsvoorwaarden kunt u hier downloaden