06-09-2018

Afschermen assimilatiebelichting

Categorie: Luiten Greenhouses

De zomermaanden zitten er weer op en de herfst komt steeds dichterbij. Dit betekent ook dat de assimilatiebelichting weer toegepast moet worden. 

Voor de assimilatiebelichting tot 15.000 lux geldt dat vanaf 1 september de bovenzijde van de kas moet worden afgeschermd. Gedurende de donkerteperiode moet de afscherming minimaal 98% bedragen. Gedurende de nanacht moet de afscherming minimaal 74% bedragen. 

Een lichtscherminstallatie kan bestaan uit één schermdoek, maar ook uit verschillende onderdelen of meerdere schermdoeken. De inrichtinghouder moet de reductie van 98% aantonen. Bijvoorbeeld door productinformatie van de leverancier, zoals een certificaat van de lichtdichtheid van het scherm. 

De intensiteit varieert, maar in de meeste regio's wordt regelmatig gecontroleerd op naleving van de voorschriften m.b.t. de afscherming. Het is daarom zinvol om na te gaan of de scherminstallatie goed functioneert en om zo nodig onderhoud uit te laten voeren. Wij helpen u hier graag bij!

De assimilatiebelichting moet toegepast worden van 1 september tot 1 november van het tijdstip van een half uur na zonsondergang tot 02.00 uur.

Bekijk meer informatie en de eisen van Rijkswaterstaat hier.

Terug naar nieuwsoverzicht